#Kiyosaki

R. Kiyosaki is Holding Up for BTC to Attain $20K Low

Kiyosaki expects BTC to hit a bottom as low as $17K to $11K. Kiyosaki believes dips are a situation to

3 months ago 2 mins read